The Effect Network | 4th October 2016

ENGLISH

The Effect Networking event to raise Hot Topic of Business Finance
Back by popular demand, the team at BG Effect are delighted to announce the next Effect Networking event, which will start at 5:30pm - 7:30pm on Tuesday the 4th of October at the General Offices, Steelworks Road, Ebbw Vale (NP23 6AA)
The hot topic this Autumn is “Sources of funding for both start-ups and existing businesses” so if you’ve ever wondered how crowd funding works, or what grants, loans and other options are out there to help finance your business, then look no further and meet the Effect team at the Effect networking event.
Highlights of the evening will include:
- Guest speaker: Ebbw Vale based Innovation Makers Ltd - ‘How to raise finance via crowd funding’
- “Promo pitches” … a chance to promote your business
- Pop up Finance Zone
- Refreshments and Networking
Additional business support services will also be on hand for anyone seeking business advice or support.
The Effect Network events are very well attended and almost 100 attended the last evening. It’s the perfect way to informally engage with other local business people and business support organisations for FREE.
To register for this event or for further information, please contact:
Moe@bgeffect.com or moe.forouzan@blaenau-gwent.gov.uk
www.bgeffect.com
NETWORKING IS AN INCREDIBLY POWERFUL TOOL

CYMRAEG

Digwyddiad Rhwydweithio Effaith i godi Pwnc Poeth Cyllid Tai
Yn dychwelyd oherwydd y galw, mae'r tîm yn Effaith BG yn falch iawn i gyhoeddi y bydd cyfarfod nesaf rhwydweithio Effaith, yn dechrau am 5:30pm - 7:30pm ddydd Mawrth 4 Hydref yn Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy (NP23 6AA)
Pwnc poeth yr Hydref fydd "Ffynonellau cyllid ar gyfer busnesau newydd a hefyd fusnesau presennol" felly os ydych erioed wedi tybio sut mae cyllid tyrfa yn gweithio neu ba grantiau, benthyciadau ac opsiynau arall sydd yno i helpu ariannu eich busnes, yna nid yw'n rhaid edrych ymhellach a dewch i gwrdd â thîm Effaith yn nigwyddiad rhwydwaith Effaith.
Bydd uchafbwyntiau'r noswaith yn cynnwys
- Siaradwr gwadd: Innovation Makers Cyf o Lanebwy - ‘Sut i godi cyllid drwy gyllid tyrfa’
- “Her Hyrwyddo” … cyfle i hybu eich busnes
- Parth Cyllid Naidlen
- Lluniaeth a Rhwydweithio
Bydd gwasanaethau cymorth busnes ychwanegol hefyd ar gael i unrhyw un sy'n edrych am gyngor neu gefnogaeth busnes.
Mae nifer dda iawn yn mynychu digwyddiadau Rhwydwaith Effaith a bu bron 100 yn bresennol yn y noswaith ddiwethaf. Mae'n ffordd berffaith i ymgysylltu'n anffurfiol gyda phobl fusnes leol a sefydliadau cymorth busnes AM DDIM.
I gofrestru ar gyfer y digwyddiad neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â
Moe@bgeffect.com neu moe.forouzan@blaenau-gwent.gov.uk
www.bgeffect.com
MAE RHWYDWEITHIO YN DDYFAIS ANHYGOEL O RYMUS