Dathlu Pen-blwydd Llwyddiannau Busnes - CronfaBusnes Effaith BG

Dathlu Pen-blwydd Llwyddiannau Busnes - CronfaBusnes Effaith BG

Mae nifer ofusnesau lleol Blaenau Gwent a fu'n llwyddiannus yn eu cais am Gronfa BusnesEffaith BG wedi bod yn mwynhau Pen-blwydd cyntaf Cronfa Effaith BG ac yn rhannullwyddiant eu blwyddyn gyntaf o fasnachu fel busnes.

Gwnaeth ChristianPaul gais am gyllid Busnes Effaith BG y llynedd i gynorthwyo i brynu offer igefnogi ei fusnes newydd "Christian Paul Handyman and Garden Services".Mae Christian wedi datblygu sylfaen o gwsmeriaid rheolaidd  ac mae ganddo nifer o gontractau cynnal achadw gerddi, yn cynnwys rheoli Canclwm Japan. Mae'r lluniau dilynol yn dangospeth o waith Christian fel canlyniad i gyllid grant Busnes Effaith BG.

DywedoddChristian "Roedd Cyllid Effaith BG yn help enfawr wrth i mi ddechrau'rbusnes gan helpu i dalu am gost fy offer ac felly fynd â pheth o straen aphwysau y buddsoddiad ariannol mawr roedd yn rhaid i mi ei wneud. Mae gorfodcreu cynllun busnes wedi fy helpu i ganolbwyntio'n agos ar fy anghenion aflwyddyn yn ddiweddarach, mae gennyf fusnes tasgmon a gwasanaethau garddllwyddiannus gyda nifer fawr o gwsmeriaid rheolaidd".

Gwnaeth AshleyTrow gais llwyddiannus am gyllid Effaith BG y llynedd i sefydlu The BarberLounge yn Llanhiledd. Mae Ashley hefyd wedi mwynhau blwyddyn gyntaf dda ofasnachu ac mae'n cynnig sesiynau galw heibio drwy ei dudalen Facebook ynghydag apwyntiadau wedi'u trefnu ymlaen llaw. Mae Ashley wedi ennill gwobrau am eisgiliau fel barbwr ac oherwydd twf busnes, mae'n hysbysebu ar hyn o bryd ambrentis sy'n dymuno dechrau gyrfa yn y sector gwasanaeth twf. Dywedodd Ashley "Maecyllid Effaith BG wedi fy helpu i wneud rhywbeth rwy'n ei garu - bob dyddgwneud i rywun deimlo'n well amdanynt eu hunain! Roedd gen i weledigaeth a dimond dechrau pethau yw hyn!"

Bu cynllun grantCronfa Effaith BG yn weithredol ers mis Tachwedd 2017 ac mae wedi cefnogi 25 ofusnesau newydd a 31 o swyddi llawn-amser ym Mlaenau Gwent.

Mae'r broses gaisyn rhoi cefnogaeth atgyfeirio i'r rhai sydd angen cymorth i baratoi cynllunbusnes ac mae swyddog datblygu busnes neilltuol yn cynnal sesiynau galw heibiowythnosol i fusnesau mewn llyfrgelloedd ym Mlaenau Gwent bob dydd Gwener rhwng10am-12pm ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno sgwrsio am syniad busnes. Nid oesangen apwyntiad.

Os oes gennychsyniad am fusnes newydd ac yr hoffech fwy o wybodaeth ar sut y gallai CronfaEffaith GB gynorthwyo eich uchelgais fel entrepreneur, ffoniwch ni ar 01495355700 neu anfon e-bost atom yn business@blaenau-gwent.gov.uk